მეზობელი სიტყვები
isthmus
არსებითი სახელი
/ʹɪsməs/

(pl აგრ. isthmi) ანატ. ყელი, შევიწროებული ადგილი (ორი ორგანოს ან ორგანოს ორი ნაწილის შემაერთებელი ვიწრო არხი ან ქსოვილის ზოლი).