მეზობელი სიტყვები
Istiophoridae
არსებითი სახელი
/͵ɪstɪəʊʹfɔ:rɪdi:/

pl იქთ. იალქნოსნისებრნი (იალქნოსნისნაირნთა რიგის ოჯახი; Istiophoridae fam.).