მეზობელი სიტყვები
IVF
/͵aɪvi:ʹɛf/

აბრევ. = in vitro fertilization.