მეზობელი სიტყვები
iteroparous itinera IVF ivory ivory gull
ivory-nut palm ან ivory palm
IVS ivy Ixora jabiru jaborandi
ivory-nut palm ან ivory palm
არსებითი სახელი
/͵aɪvərɪnʌtʹpɑ:m, ʹaɪvərɪpɑ:m/

ბოტ. ფიტელეფასი (Phytelephas gen.).