მეზობელი სიტყვები
jacamars
არსებითი სახელი
/ʹdʒækəmɑ:z/

pl ორნ. იაკამარასებრნი (კოდალასნაირთა რიგის ფრინველების ოჯახი; Galbulidae fam.).