მეზობელი სიტყვები
Jacanidae
არსებითი სახელი
/ʹdʒækənɪdi:/

pl ორნ. იაკანასებრნი (მეჭვავიასნაირთა რიგის ფრინველთა ოჯახი; Jacanidae fam.).