მეზობელი სიტყვები
Jaccard index
არსებითი სახელი
/͵dʒækɑ:dʹɪndɛks/

ეკოლ. ჟაკარის კოეფიციენტი (ორი რეგიონის ფლორასა და ფაუნას შორის არსებული მსგავსების საზომი).