მეზობელი სიტყვები
jacks
არსებითი სახელი
/dʒæks/

pl იქთ. სტავრიდასებრნი (Carangidae fam.).