მეზობელი სიტყვები
Japanese sago palm
არსებითი სახელი
/dʒæpəʹni:z͵seɪgəʊpɑ:m/

ბოტ. იაპონური საგოვანა (Cycas revoluta).