მეზობელი სიტყვები
Java man
არსებითი სახელი
/ʹdʒɑ:vəmæn/

პალეონტ. იაველი ადამიანი (კუნძულ იავაზე აღმოჩენილი განამარხებული ჰომინიდი; Homo erectus erectus, მოძვ. Pithecanthropus erectus).