მეზობელი სიტყვები
jaw-foot
არსებითი სახელი
/ʹdʒɔ:fʊt/

ფეხს. ყბაფეხი, მაქსილიპედი [იხ. აგრ. maxilliped].