მეზობელი სიტყვები
J chain
არსებითი სახელი
/͵dʒeɪʹtʃeɪn/

(joining chain-ის აბრევ.) იმუნ. J-პეპტიდი, შემაერთებელი პეპტიდი (IgM და IgA მონომერების შესაბამისად პენტამერსა და დიმერში გამაერთიანებელი ჯაჭვი / მოკლე პოლიპეპტიდი).