მეზობელი სიტყვები
jejuna
/dʒɪʹdʒu:nə/

jejunum-ის pl.