მეზობელი სიტყვები
Jimson weed
არსებითი სახელი
/ʹdʒɪmsnwi:d/

ბოტ. ლემა (ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის მცენარე; Datura stramonium).