მეზობელი სიტყვები
Job's tears
არსებითი სახელი
/ʹdʒəʊbztɪəz/

ბოტ. ჩალამძივი (Coix lacryma-jobi).