მეზობელი სიტყვები
John Dory
არსებითი სახელი
/͵dʒɒnʹdɔ:rɪ/

იქთ. მზიურა (სხივფარფლიანთა კლასის თევზი; Zeus faber).