მეზობელი სიტყვები
Johnston's organ
არსებითი სახელი
/ʹdʒɒnstənzɔ:gən/

ენტ. ჯონსტონის ორგანო (გრძნობის ორგანო მრავალი მწერის ულვაშის მეორე სეგმენტში).