მეზობელი სიტყვები
jumping spiders
არსებითი სახელი
/ʹdʒʌmpɪŋ͵spaɪdəz/

pl ზოოლ. ხტუნია ობობები (Salticidae fam.).