მეზობელი სიტყვები
jungle cat
არსებითი სახელი
/ʹdʒʌŋglkæt/

მმლ. ლელიანის კატა (Felis chaus).