მეზობელი სიტყვები
juvenile II
ზედსართავი სახელი
/ʹdʒu:vənaɪl/

ზოოლ. იუვენილური, განუვითარებელი; ახალგაზრდა ინდივიდისთვის დამახასიათებელი (უპირატ. ითქმის ფრინველის შებუმბვლილობის შესახებ).