მეზობელი სიტყვები
juvenile hormone
არსებითი სახელი
/͵dʒu:vənaɪlʹhɔ:məʊn/

ენტ. იუვენილური ჰორმონი (მწერების სპეციალური ჯირკვლებიდან სეკრეტირებული ჰორმონი, რომელიც ლარვულ ნიშან-თვისებათა შენარჩუნებას უწყობს ხელს და ნაადრევი მეტამორფოზის ინჰიბირებას ახდენს; აბრევ. JH).