მეზობელი სიტყვები
juxtaglomerular cells
არსებითი სახელი
/͵dʒʌkstəglɒʹmɛrʊləsɛlz/

pl ჰისტ., ფიზიოლ. იუქსტაგლომერულარული უჯრედები (თირკმლის ქსოვილის სპეციალიზებული უჯრედები, რომლებიც რენინსა და ერითროპოეტინს გამოყოფენ).