მეზობელი სიტყვები
kainate
არსებითი სახელი
/ʹkaɪ͵neɪt/

ბიოქ., ფიზიოლ. კაინატი (გლუტამატის სტრუქტურული ანალოგი, რომელიც ნეიროტრანსმისიაში მონაწილეობს).