მეზობელი სიტყვები
kairomone
არსებითი სახელი
/ʹkaɪrəməʊn/

ბიოქ. კაირომონი (ერთი სახეობის წარმომადგენლის მიერ გამოყოფილი ქიმიური ნივთიერება / ფერომონი, რომელსაც მეორე სახეობის წარმომადგენელი აღიქვამს და რომელსაც სარგებელი ამ უკანასკნელისთვის მოაქვს).