მეზობელი სიტყვები
kallikrein
არსებითი სახელი
/ʹkælɪkri:ɪn, ʹkælɪkri:n/

ბიოქ. კალიკრეინი (პეპტიდაზა).