მეზობელი სიტყვები
karyogamy
არსებითი სახელი
/͵kærɪʹɒ gəmɪ/

ციტ. კარიოგამია, ორი გამეტის ბირთვების შერწყმა (განაყოფიერებისას).