მეზობელი სიტყვები
karyology
არსებითი სახელი
/͵kærɪʹɒlədʒɪ/

ციტ. კარიოლოგია (ბირთვისა და ქრომოსომების შემსწავლელი დარგი).