მეზობელი სიტყვები
karyoplasm
არსებითი სახელი
/ʹkærɪəʊ͵plæzəm/

ციტ. კარიოპლაზმა, ნუკლეოპლაზმა [იხ. აგრ. nucleoplasm].