მეზობელი სიტყვები
karyoplast
არსებითი სახელი
/ʹkærɪəʊplæst, -plɑ:st/

ბიოტექ. კარიოპლასტი, მინიუჯრედი (მცირეოდენი ციტოპლაზმით გარშემორტყმული იზოლირებული ბირთვი).