მეზობელი სიტყვები
kataplexy
არსებითი სახელი
/ʹkætaplɛksɪ/

ზოოლ. კატაპლექსია, სრული უძრაობა / კუნთების ატონია (ცხოველის მიერ თავის მომკვდარუნებისას; აგრ. cataplexy).