მეზობელი სიტყვები
katastate
არსებითი სახელი
/kəʹtæstət/

ბიოქ. კატასტატი, კატაბოლიზმის უმარტივესი პროდუქტი.