მეზობელი სიტყვები
katharobic
ზედსართავი სახელი
/ʹkæθərəbɪk/

ეკოლ. კათარობული, სუფთა წყლებში მცხოვრები.