მეზობელი სიტყვები
katydids
არსებითი სახელი
/ʹkeɪtɪdɪdz/

pl ენტ. კუტკალიები (Tettigoniidae fam.) [იხ. აგრ. Tettigoniidae].