მეზობელი სიტყვები
ked
არსებითი სახელი
/kɛd/

ენტ. ცხვრის ბუზარა (Melophagus ovinus) აგრ. sheep ked.