მეზობელი სიტყვები
Kenyapithecus
არსებითი სახელი
/͵kɛnjəʹpɪθɪkəs/

პალეონტ. კენიაპითეკი (ნამარხი ადამიანის მსგავსი მაიმუნი; Kenyapithecus gen.).