მეზობელი სიტყვები
kermes oak
არსებითი სახელი
/ʹkɜ:mɪz͵əʊk/

ბოტ. კერმესის მუხა (Quercus coccifera).