მეზობელი სიტყვები
keratinization
არსებითი სახელი
/͵kɛrətɪnaɪʹzeɪʃn/

ჰისტ. კერატინიზაცია, გარქოვანება.