მეზობელი სიტყვები
keratinolytic
ზედსართავი სახელი
/͵kɛrətɪnəʹlɪtɪk/

ბიოქ. კერატინოლიზური, კერატოლიზური, კერატინის დამშლელი (უპირატ. ითქმის ფერმენტების შესახებ).