მეზობელი სიტყვები
keratinophilic
ზედსართავი სახელი
/͵kɛrətɪnəʹfɪlɪk/

მიკოლ. კერატინოფილური, რქებზე, ფრჩხილებზე და სხვ. კერატინიზებულ სუბსტრატზე მზარდი (ითქმის ზოგიერთი სახეობის სოკოების შესახებ).