მეზობელი სიტყვები
keratinous
ზედსართავი სახელი
/kɛʹrætɪnəs/

კერატინული, კერატინოვანი; კერატინიანი.