მეზობელი სიტყვები
keratogenous
ზედსართავი სახელი
/͵kɛrəʹtɒdʒənəs/

კერატოგენური, კერატინის წარმომქმნელი; გარქოვანების გამომწვევი.