მეზობელი სიტყვები
keratohyalin
არსებითი სახელი
/͵kɛrətəʊʹhaɪəlɪn/

ჰისტ. კერატოჰიალინი (ეპიდერმისის შუა შრეში ფორმირებული მარცვლოვანი ნივთიერება, რომელიც კერატინის წარმოქმნაში მონაწილეობს).