მეზობელი სიტყვები
keratose
ზედსართავი სახელი
/ʹkɛratəʊs/

ზოოლ. კერატოზული, რქოვანი ჩონჩხის მქონე (უპირატ. ითქმის ღრუბელების შესახებ).