მეზობელი სიტყვები
ketogenic
ზედსართავი სახელი
/͵ki:təʊʹdʒɛnɪk/

ბიოქ., ფიზიოლ. კეტოგენური, კეტონური სხეულების წარმომქმნელი [იხ. აგრ. ketone body].