მეზობელი სიტყვები
ketogenic hormone
არსებითი სახელი
/͵ki:təʊʹdʒɛnɪk͵hɔ:məʊn/

ბიოქ. კეტოგენური ჰორმონი, ლიპოტროპინი [იხ. აგრ. lipotropin].