მეზობელი სიტყვები
killer-cell immunoglobulin-like receptors
არსებითი სახელი
/͵kɪləsɛl͵ɪmjʊnəʊʹglɒbjʊlɪnlaɪkrɪʹsɛptəz, -ɪ͵mju:nəʊ-/

იმუნ. კილერი უჯრედების იმუნოგლობულინისებრი რეცეპტორები (ბუნებრივი კილერი / მკვლელი უჯრედების აქტივობის მაკონტროლებელი რეცეპტორების ორი ძირითადი ოჯახიდან ერთ-ერთი; აბრევ. KIRs) [იხ. აგრ. killer cell, natural killer cell].