მეზობელი სიტყვები
kinaesthesis
არსებითი სახელი
/͵kɪnɪsʹθi:sɪs, ͵kaɪnɪ-/

(pl kinaestheses) კინესთეზია (სხეულისა და მისი ნაწილების მოძრაობის, მდგომარეობის, კუნთური დაძაბვის და მისთ. შეგრძნება; აგრ. muscle sense).