მეზობელი სიტყვები
kinase
არსებითი სახელი
/ʹkaɪneɪz/

ბიოქ. კინაზა (ფერმენტი).