მეზობელი სიტყვები
kinesins
არსებითი სახელი
/kɪʹni:sɪnz, kaɪʹ-/

pl ბიოქ., ციტ. კინეზინები (მიკრომილაკებიან უჯრედებში არსებული ცილების ზეოჯახი) [იხ. აგრ. microtubule].