მეზობელი სიტყვები
kinetic
ზედსართავი სახელი
/kɪʹnɛtɪk, kaɪʹ-/

კინეტიკური; მოძრაობისა, მოძრაობასთან დაკავშირებული.